The Scots College

English 中文

The Scots College ialah sebuah kampus sekolah berbilang bebas Presbiterian sejenis rendah dan menengah siang dan sekolah berasrama penuh sekolah untuk kanak-kanak lelaki, yang terletak di Bellevue Hill, sebuah subbandar timur Sydney, New South Wales, Australia.

WikipediaImpressum