Bisag

Slovenščina Español Magyar Українська

Bisag
Wikipedia

Bisag je mjesto u Varaždinskoj županiji. Smješteno je u općini Breznica. Prema popisu stanovništva iz 2021. Bisag ima 135 stanovnika.
Impressum