ఆదిలాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

ఆదిలాబాదు జిల్లా లోని 10 శాసనసభ (శాసనసభ) నియోజకవర్గాలలో సిర్పూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum