అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం

Suomi فارسی Tiếng Việt Galego Magyar Nederlands Slovenščina 한국어 Lietuvių Српски / Srpski Norsk (Bokmål) Bahasa Melayu Português Română Français Svenska Euskara Català 日本語 Nynorsk Español Slovenčina 中文 Dansk ไทย Čeština Deutsch Italiano Hrvatski Українська Ελληνικά हिन्दी English Русский Eesti Polski العربية Türkçe עברית

అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం (ఆంగ్లం : The International Court of Justice) (సాధారణంగా "ప్రపంచ న్యాయస్థానం" లేదా "ICJ"గా పిలువబడుతుంది) ; ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క ప్రాథమిక న్యాయ అంగము. దీని కేంద్రం నెదర్లాండ్ లోని హేగ్ నగరంలోగల, శాంతి సౌధం లో యున్నది. దీని ప్రధాన కార్యక్రమం, సభ్యదేశాల ద్వారా సమర్పించబడిన "న్యాయపర వాదనలు" ఆలకించడం, తీర్పు చెప్పడం. అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం, అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు రెండూ వేరు వేరు సంస్థలు. వీటి రెండిటికీ ప్రపంచ పరిధి ఉంది.

Wikipedia


Palacio de la Paz ...
海牙国际法院_管不着你的法庭(门栏雕塑3)
Palacio de la Paz
The Hague Justice ...
Peace Palace, den ...
Corte Internacion...Corte Internacion...
Het Vredespaleis, ...
(Corte Internacion...
Laan van Meerdervoort
vredespaleis entre...
Seat of the Intern...
Vredespaleis
Den Haag
Palacio Internaci...
Peace Palace
Den Haag
The Peace PalaceDen Hague.Peace's ...
(Corte Internacion...
(Corte Internacion...
Peace Palace in De...
Garden of the Peac...
Corte Internaciona...
Den Haag - Vredesp...
海牙国际法院_管不着你的法庭(门栏雕塑2)
Vredespaleis,Hague...
Nederland - Den Ha...
海牙国际法院_管不着你的法庭(门栏雕塑4)
Vredespaleis by night
Den Haag - Scheven...
Vredes Paleis
Vredespaleis
International Cour...
De Karnebeekbron;T...
L.M. Cordonnier; A...14.09.06 094
Vredespalein
Vredespaleis
Pont du Jardin du ...
Pałac w Hadze
Vredespaleis,Hague...
Garden Peace Palace
Vredespaleis den Haag
Zorgvliet, 2517 Th...
Zorgvliet, 2517 Th...
Karnebeek Bron; He...
Jardin glacé du Pa...
Tribunal Internacinal
Zorgvliet, 2517 Th...
Peace Palace, den ...
Zorgvliet, The Hague
Ogród przy Pałacu ...
Den Haag
Den Haag U.N. Just...
Anno; Vredespaleis...
Int'l Court of Jus...
Peace Palace in Th...
Garden of Vredespa...
海牙国际法院_管不着你的法庭(门栏雕塑1)
Internal Court of ...
Palacio de la Paz
Laan van Meerdervoort
Toren van Het Vred...
Den Haag - Vredesp...
荷兰:海牙国际法院2004/05
海牙国际法院_管不着你的法庭(正面)
(Corte Internacion...
(Corte Internacion...
Den Haag
vredspaleis
International Cour...
Vredes Paleis
Tribunal Internaci...
Peace Palace
Corte Internaciona...
L'Aia Palazzo dell...
Peace Palace
The Peace Palace a...
The Peace Palace t...
Tribunal Internaci...
Corte Internaciona...
vredespaleis
Den Haag
The Peace Palace
vredes paleis den...
J.A.G. van der Ste...
the Peace Palace, ...
The Peace Palace
Vredespaleis
Den Haag
Peace Palace

Impressum