توندو

English Svenska

توندو شهری در شهرستان ساپونه در استان بازگا در بورکینافاسوی مرکزی است و جمعیت آن ۷۵۸ نفر است.

WikipediaImpressum