توران‌ترک

English Bahasa Melayu

توران ترک، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان رامیان در استان گلستان ایران.

WikipediaImpressum