Τμώλος

Français Español Català Türkçe

Τμώλος
Wikipedia

Ο Τμώλος είναι μεγάλη οροσειρά της Τουρκίας που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Μικρασιατικής χερσονήσου. Υψώνεται ανάμεσα στις κοιλάδες του Έρμου και του Κάυστρου ποταμού έχοντας μήκος που ξεπερνά τα 130 χιλιόμετρα. Καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα των επαρχιών Σμύρνης και Μανίσας. Η ψηλότερη κορυφή του, που ονομαζόταν στην αρχαιότητα Τέμψη, έχει υψόμετρο 2.157 μέτρα.
Impressum