ఉండి శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

ఉండి శాసనసభ నియోజకవర్గం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లోగలదు. ఇది నరసాపురం లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగం.

WikipediaImpressum