ఉంగుటూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

ఉంగుటూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం ఏలూరు జిల్లాలో గలదు. ఇది ఏలూరు లోక్‌సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది

WikipediaImpressum