دانشگاه محقق اردبیلی

English

دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل در خیابان دانشگاه اردبیل قرار دارد. این دانشگاه دارای ۱۰ دانشکده و ۳ پژوهشکده، ۳ مرکز تحقیقات و ۱۱ هسته پژوهشی است در گزارش رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، که توسط ISC صورت پذیرفت این دانشگاه در بازه رتبه ۳۰-۲۱ قرار گرفت و دانشگاه محقق اردبیلی تنها دانشگاه جامع استان اردبیل می‌باشد که سایت اصلی آن در مرکز استان و ۳ دانشکده آن در شهرهای نمین، پارس آباد و مشکین شهر واقع شده است.

WikipediaImpressum