اوش توبه

اوش توبه فرودگاهی عمومی واقع در Vostochny در کشور قزاقستان است.

WikipediaImpressum