Valler stasjon

English Dansk

Valler stasjon
Wikipedia

Valler stasjon var en av stasjonene på Kolsåsbanen. Rett vest for Valler ligger et overkjøringsspor med Guttulsrudveksler.
Impressum