فرودگاه ولیکی اوستیوگ

English Українська Русский

فرودگاه ولیکی اوستیوگ فرودگاهی عمومی واقع در ولیکی اوستیوگ در کشور روسیه است.

WikipediaImpressum