آبشار ورمیلیون

English

آبشار ورمیلیون
Wikipedia

آبشار ورمیلیون (به انگلیسی: Vermillion Falls) آبشاری است که در مینه‌سوتا واقع شده و ارتفاع کلی ریزشگاه آن ۳۷ متر است.
Impressum