Benica

Nederlands Polski Magyar English Українська Hrvatski Română

Benica je vas v Občini Lendava. Je drugo najbolj vzhodno ležeče naselje v Sloveniji, v bližini katerega poteka meja s Hrvaško in z Madžarsko. Je polog Hotize edina vas v občini Lendava, ki nima avtohtone madžarske narodnostne skupnosti.

WikipediaImpressum