Vikersund stasjon

English Nederlands Dansk

Vikersund stasjon
Wikipedia

Vikersund stasjon er en jernbanestasjon på Randsfjordbanen i tettstedet Vikersund i Modum kommune i Viken fylke. Stasjonen ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1866, to år før Randsfjordbanen mellom Drammen og Randsfjord stod ferdig i 1868. I 1894 skiftet stasjonen navneform til Vikesund, men dette ble endret tilbake igjen i 1939.
Impressum