Vinderen stasjon

English Dansk

Vinderen stasjon
Wikipedia

Vinderen stasjon, tidligere skrevet Winderen, er en av Holmenkollbanens stasjoner i boligstrøket Vinderen. Stasjonen ligger 86,6 meter over havet. Vinderen stasjon ble åpnet i 1898, og het i noen måneder Blinderenveien (et navn som senere ble gitt til Blindern stasjon). Stasjonen hadde 813 passasjerer pr. dag i gjennomsnitt i 2004. Den utmerker seg også som en av dem med lengst perronger på Holmenkollbanen, sammen med Holmenkollen stasjon, med en lengde på 65 – 70 meter. Den gamle stasjonsbygningen på Vinderen (tegnet av Carl Michalsen) ble reist i 1914, hvor Vinderentorvet ligger i dag, og var lenge administrasjonsbygning for Holmenkollbanen. Administrasjonen flyttet i 1958 til Majorstuen og huset ble revet i 1971. Som så mange andre stasjoner på Holmenkollbanen, hadde den eget postkontor, med en tilhørende kiosk ved siden av.
Impressum