Voděradské bučiny

English

Voděradské bučiny
Wikipedia

Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny se nachází v okrese Praha-východ převážně na území obce Černé Voděrady (na severozápadě do ní zasahují též území obcí Vyžlovka a Louňovice, na východě obci Jevany), přibližně třicet kilometrů jihovýchodně od Prahy. Předmětem ochrany je rozlehlý bukový porost a lesy s projevy mrazového zvětrávání. Rezervace byla vyhlášena 5. dubna 1955, její rozloha měří 684 hektarů, nadmořská výška je od 350 do 501 metrů.
Impressum