Βώλακας Τήνου

English

Βώλακας Τήνου
Wikipedia

Ο Βώλακας ή Βώλαξ ή Βωλάξ(Βῶλαξ) είναι χωριό της Τήνου. Σε χειρόγραφο του καθολικού επισκόπου αναφέρεται ως Vulacus και αργότερα εμφανίζεται ως Volacus..
Impressum