رصدخانه پیر اوجر

Suomi Français العربية Nederlands Português Polski Čeština Deutsch Español English Українська Italiano

رصدخانه پیر اوجر
Wikipedia

رصدخانه پیر اوجر(به انگلیسی: Pierre Auger Observatory) یک رصدخانه بین‌المللی پرتو کیهانی است که برای آشکارسازی پرتوهای کیهانی بسیار پرانرزی به کار می‌ورد که اندازه انرژی آن از 1020 eV فراتر رود.به علت آنکه احتمال برخورد این پرتوها با زمین (تعداد بر واحد زمان در واحد سطح) بسیار کم است.این رصدخانه مساحتی به اندازه استان رودآیلند را برای ضبط پرتوهای کیهانی قرار داده‌است.این رصدخانه در استان مندوسا، آرژانتین است.
Impressum