Bhuntar

हिन्दी Nederlands Português Polski English Italiano Bahasa Melayu 中文

Bhuntar là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Kullu thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.

WikipediaImpressum