Wandlebury Hill

English

Wandlebury Hill
Wikipedia

Wandlebury Hill er ein ås i Gog Magog Downs, ein rygg av låge kalksteinsåsar som strekkjer seg fleire kilometer søraustover frå Cambridge. Med ei høgd på 74 meter over havet er han like høg som den nærliggande Little Trees Hill, sjølv om sistnemnde er meir kjend som landemerke.
Impressum