Bicholim

हिन्दी Nederlands Português Italiano English Bahasa Melayu 中文 Svenska

Bicholim
Wikipedia

Bicholim là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận North Goa thuộc bang Goa, Ấn Độ.
Impressum