تلاتلوکو

中文 Polski Español English Italiano Українська Русский 한국어

تلاتلوکو (Tlatelolco) نام اثری باستانی در شهر مکزیکو است که در کاوش‌های باستانی به دست‌آمده و وابسته به دولت‌شهر تلاتلوکو در پیش از کشورگشایی اسپانیایی‌ها می‌باشد. تلاتلوکو در مرکز میدان پلاتسا دلاس ترس کولتوراس -که از سه سو در میان آثار باستانی آزتک جای‌دارد-قرارگرفته‌است. هرمی هفتصدساله در این اثر وجود دارد.

Wikipedia


Plaza de las 3 cultu…
Plaza de las Tres Cu…
Plaza de las Tres Cu…
Xipe Tótec
Contraste en tre rui…
Panorámica de la pla…
Zona arqueológica de…
Caida de Tenochtitla…
Mexikóváros, Templo …
Tlatelolco - Plaza d…
Tlatelolco
Lateral de la iglesia
Plaza de las 3 cultu…
Santiago Tlatelolco
Palacio en Tlatelolco
.
.
Zona arqueológica de…
Plaza de las tres cu…
Tlatelolco
Colección Andrés Bla…
COMBAT! (II) 2 de Oc…
Blue Sky
Tlatelolco: Plaza de…
MEXICO Mexico DFPlaz…
Plaza de las Tres Cu…
Plaza de las Tres Cu…
Torre del Templo de …
Las culturas Colonia…
Plaza de las Tres Cu…
Plaza de las Tres Cu…
Tlatelolco, Mexico D…
Tlatelolco - Ciudad …
Zona Arqueologia de …
25-03-2011 Ruinas ar…
PUERTA PORCIÚNCULA …
Plaza de las Tres Cu…
25-03-2011 Ruinas ar…
TEMPLO DE SANTIAGO, …
Ruinas de Tlatelolco…
Fachada del Ex Conve…
Semen-Up!
Tres Culturas 15
25-03-2011 Templo de…
Tres Culturas 14
TEMPLO MAYOR, TLATEL…
PLAZA DE LAS TRES CU…
Plaza de las 3 cultu…
Plaza de las tres cu…
Tlatelolco, 06900 Me…
Templo Mayor Etapa I
Templo de Ehécatl-Qu…
Plaza de las tres Cu…
Otro ángulo de la Pl…
Monumento a los caíd…
Memorial de Tlatelol…
Tlatelolco Las Tres …
Tlatelolco, 06900 Me…
plaza de las 3 cultu…
Eje Central desde pu…
Centro Cultural Tlat…
3 Culturas.
Tlatelolco, Mexico C…
Tlatelolco, Mexico C…
Tlatelolco, Mexico C…
Plaza de las tres cu…
Vista de las Ruinas …
25-03-2011 Cultura, …
Plaza de las Tres Cu…
Plaza de las Tres Cu…
Plaza de las Tres Cu…
Mexicaness
Plaza de las Tres Cu…
Plaza de las Tres Cu…
Templo de Santiago d…
Frente del Templo Ca…
25-03-2011 Templo de…
TEMPLO CALENDÁRICO, …
25-03-2011 Ruinas ar…
Tlatelolco
25-03-2011 Cultura, …
Tres Culturas 24
Tres Culturas 20
Placa conmemorativa …
Tltatelolco, Monumen…
Tlatelolco
CLAUSTRO TEMPLO DE S…
TEMPLO MAYOR, TLATEL…
1968
Ultima Etapa del tem…
Iglesia de Santiago …
Plaza de las Tres Cu…
Plaza de las Tres Cu…
Las tres culturas
Centro Cultural Univ…
Memorial 1968 / Cent…
TLATELOLCO
Tlaltelolco, Las 3 C…
tlatelolco

Impressum