Západomoravská vysoká škola Třebíč

English

Západomoravská vysoká škola Třebíč
Wikipedia

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s., byla mezi lety 2003–2019 soukromá vysoká škola v Třebíči (v roce 2001 byl název subjektu Vysoká škola Jana Amose Komenského, o.p.s., v roce 2019 pak Západomoravská vysoká škola, z. ú.). Škola poskytovala profesně orientované bakalářské vzdělání. Vysoká škola disponovala vlastní knihovnou a měla vlastní menzu.
Impressum