Willan Nunatak

中文 Deutsch English Svenska

Willan Nunatak
Wikipedia

Willan Nunatak er ein isfri fjelltopp med ei høgd opp mot 449 moh på isskiljet mellom Huntressbreen og Balkan snømark på Hurd Peninsula aust på Livingston Island i Sør-Shetlandsøyane i Antarktis. Han er knytt til Burdick South Peak i nordaust via Willan Saddle og, via Castillo Nunatak og Charrúa Gap til Charrúa Ridge i vest.
Impressum