ایستگاه کنسال گرین

Français العربية Nederlands Čeština Deutsch Polski Magyar English Norsk (Bokmål) 中文 Italiano

ایستگاه کنسال گرین
Wikipedia

ایستگاه کنسال گرین یک ایستگاه از خط بیکرلو و از خطوط متروی لندن است که در منطقه کنسال گرین قرار دارد و در ۱ اکتبر ۱۹۱۶ افتتاح شده‌است.
Impressum