یدک

English

یدک یا ایگ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی ایران است.

WikipediaImpressum