یام (خوشاب)

English

یام ، روستایی است از توابع بخش مشکان و در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی ایران.

WikipediaImpressum