یاقوتین جدید

English

یاقوتین جدید ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی.

WikipediaImpressum