یزدان‌آباد شرقی

English

یزدان آبادشرقی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی ایران.

WikipediaImpressum