ینگی‌قلعه (درگز)

العربية English

ینگی قلعه ، روستایی است از توابع بخش چاپشلو و در شهرستان درگز استان خراسان رضوی ایران.

WikipediaImpressum