ذکریایی

العربية English Bahasa Melayu

ذکریایی، روستایی است از توابع بخش شبانکاره در شهرستان دشتستان استان بوشهر ایران.

WikipediaImpressum