زانگوگو

English

زانگوگو شهری در شهرستان توئسه در استان بازگا در بورکینافاسوی مرکزی است و جمعیت آن ۱۱۸۸ نفر است.

WikipediaImpressum