Banovina

Français Čeština Deutsch Español Српски / Srpski English Italiano Українська Русский Galego Svenska

Banovina
Wikipedia

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), kraj je u središnjoj Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, između Save, donjeg toka rijeke Kupe, Une i Gline, te takozvane „suhe međe“ prema Bosanskoj krajini.
Impressum