زیراهک

English Bahasa Melayu Svenska

زیراهَک، روستایی است در همسایگی روستای بریکان از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران.

WikipediaImpressum