Bort-les-Orgues-demningen

Français Deutsch Українська

Bort-les-Orgues-demningen
Wikipedia

Bort-les-Orgues-demningen er en demning med vannkraftverk i Frankrike. Den er anlagt nesten øverst i elva Dordogne. Byggingen av kraftverket og demningen startet i 1942 og var ferdig i 1953. Installert vannkrafteffekt er 216 – 240 MW, fordelt på 4 turbiner. Årsproduksjonen av elektrisk kraft er om lag 310 GWh, grunnet den relativt beskjedne fallhøyden.
Impressum