בת גלים

中文 Nynorsk Čeština Deutsch Español English Català

בת גלים
Wikipedia

בת גלים היא שכונה במערב חיפה. ייחודה הוא בכך שהיא השכונה היחידה בחיפה שבתיה נושקים לחוף הים.
Impressum