בת גלים

中文 Nynorsk Čeština Deutsch Español English Català

בת גלים
Wikipedia

בת גלים היא שכונה במערב חיפה. ייחודה הוא בכך שהיא השכונה היחידה בחיפה, ואחת הבודדות בישראל, שבתיה נושקים לחוף הים.
Impressum