Χηλές

Русский Français Português Deutsch English Українська Türkçe

Χηλές
Wikipedia

Χηλές είναι η ελληνική ονομασία παράλιου προαστίου της Κωνσταντινούπολης και ομώνυμου όρμου, επί της ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου. Οι Τούρκοι το αποκαλούν "Μπεμπέκ" (Bebek), και εξ αυτού πολλά ελληνικά λεξικά το αναφέρουν και ως Βεβέκιο ή Βεβέκιον. Στο προάστιο αυτό βρίσκεται ένα από τα ωραιότερα σουλτανικά κιόσκια, αυτό του Σελίμ του Α΄, καθώς και το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, στην παλαιά θέση της Ροβερτείου Σχολής που σήμερα έχει μετακινηθεί στο Αρναούτκιοϊ.
Impressum