Bjergmølle

Deutsch

Bjergmølle
Wikipedia

Bjergmølle er en firevinget gallerihollænder i Flensborg, som blev opført i 1792. Møllen ligger på en bakke (Krumbjerg) nord for Flensborgs centrum ved Bov Landvej. Den var i drift som kornmølle ind­til 1956. Møllen har gennemgået ombygninger i 1869 og 1875 og en omfattende restaurering i 1990. Den funktionsdygtige mølle ejes i dag af kommunen. En del af inventaret er bevaret. Møllen er fredet. Ved siden af bygningen er der en lille bondehave. En privat forening arbejder siden 1981 for møllens og møllegårdens bevarelse.
Impressum