Hovstunnilin

Nederlands Español Dansk Magyar

Hovstunnilin
Wikipedia

Hovstunnilin (Hovstunnelen) er en veitunnel mellom Øravík og Hov på den sørligste av Færøyene, Suðuroy. Tunnelen har to kjørefiler og ble innviet 20. oktober 2007. Tunnelen avløste dermed den gamle fjellveien Hovsegg som ble tatt i bruk i 1950-årene. Før tunnelen ble tatt i bruk har ofte vært problematisk i særlig storm, tåke og snøvær å kjøre over den smale fjellveien, hvor man ofte var nødt til å svinge til side på møteplasser for motgående trafikk. Hovstunnilin kostet rundt 150 millioner danske kroner, og ble utført av det islandske selskapet Ístak. Selve arbeidet startet i Tjaldavík ved Øravík den 23. januar 2009, og i Hovsmegin ved Hov den 24. juli 2006. Tunnelen er 2 435 meter lang, 10 meter bred, og det er 1,5 meter mellom kjørefeltene og tunnelveggen på begge sider. Det er møteplasser (for nødstilfeller), nødtelefoner og lys i tunnelen.
Impressum