Vương cung thánh đường Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Suomi Français العربية Nederlands Português Polski فارسی Deutsch Español Lietuvių English Italiano 中文 Русский 한국어

Vương cung thánh đường Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Wikipedia

Vương cung thánh đường Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một công trình nổi tiếng của Giáo hội Công giáo Rôma ở thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Công trình tọa lạc trên một khu đất do Đại học Công giáo Hoa Kỳ hiến tặng, ở Đại lộ Michigan, ở phía đông bắc Washington, DC.Catholic University …
Basilica of National…
National Shrine
Catholic University
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
Fountain
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
Basilica Catholic Un…
National Shrine of t…
National Shrine of t…
Basilica National Sh…
Los jardines de la U…
Entrada a Mc Mahon H…
Universidad Católic…
Basílica del Santuar…
Basílica del Santuar…
el varano en los jar…
Basílica del Santuar…
Nave central de la B…
Nave central y coro …
Altar de la Basílica…
Capilla del fundador…
Capilla del fundador…
Catholic University
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
National Shrine
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
Mary Garden
National Shrine of t…
Washington, DC, Basi…
Main Entrance and Be…
Basilica dome
Basílica del Santuar…
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
national shrine of t…
University Heights, …
McMahon Hall, The Ca…
Mosaic Domes
Tuplip at the corner…
Campanile Pyramid of…
National Shrine of t…
Basilica of the Nati…
Basilica of National…
Basilica Catholic Un…
Gibbons Hall, The Ca…
Gibbons Hall
Immaculate Conceptio…
Rear view of the Bas…
McMahon Hall, The Ca…
Washington, DC, Basi…
Italy For Just a Mom…
Basilica de la Inmac…
Gibbons Hall, The Ca…
Entrada a la nave ce…
Washington, DC, near…
Basilica of the Nati…
Washington D.C., Bas…
Basilica of the Imma…
Iglesia de la Inmacu…
Iglesia de la Inmacu…
Interior, Altar Mayo…
McMahon Hall. CUA, W…
Basilica of the Imma…
Basilica of the Nati…
National Shrine of t…
National Shrine of t…
National Shrine of t…
National Shrine, Was…
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
Washington, DC, Basi…
Washington, DC, Basi…
Basilica of the Nati…
Saint Mother Theodor…
McMahon Hall, The Ca…
McMahon Hall
Washington, DC, Basi…
Washington, DC, Basi…
Christmas Eve Fog & …
Basilica South Entra…
Basilica of the Nati…
Basilica National Sh…
Basilica of the Nati…
Basilica of the Nati…
Chapel at National S…
El Memorial Hall en …
Portada de la Basíli…
Domo de la Basílica …
Basilica of the Nati…
Apse, Basilica of th…
Garden, Basilica of …
Side Entrance, Basil…
Basilica of the Nati…
arabian nights

Impressum