Alentisque

فارسی Français Bahasa Melayu Galego 日本語 Nynorsk Español Nederlands Русский Українська English Polski Svenska 中文 Magyar العربية Português Čeština Euskara Italiano Català

Alentisque
Wikipedia

Alentisque là một đô thị ở tỉnh Soria, Castile và León, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số năm 2004 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha, đô thị này có dân số 43 người.
Impressum