Sorgschrofen

Français Deutsch Dansk English Italiano

Sorgschrofen
Wikipedia

Sorgschrofen är ett 1635 meter högt berg i Allgäuer Alpen. Bergets nord- och sydsluttningar hör till Tyskland medan ost- och västsluttningarna tillhör Österrike. Utöver den högsta toppen finns även en något lägre topp som heter Zinken (1613 meter).
Impressum