Mornarička zvjezdarnica u Puli

Português Deutsch Español Italiano Русский Català

Mornarička zvjezdarnica u Puli
Wikipedia

Mornarička zvjezdarnica u Puli (njem. K. und K. Marinesternwarte Pola), najstarija je zvjezdarnica na tlu Hrvatske. Strateškom odlukom proširenja sfere interesa Austro–Ugarske monarhije na Jadransko more te traganjem za lokacijom na kojoj se mogu izbjeći budući problemi s lokacijom na nesigurnom teritoriju, 1853. godine Pula postaje glavna vojna luka monarhije. Rastom flote rastu i potrebe za podešavanjem kronometara brodova, te je tako 1871. godine sagrađen Hidrografski zavod Austro-Ugarske monarhije na brdu Monte Zaro (K. und K. Marinesternwarte Pola). Na početku njena rada instrumenti, oprema i literatura sele se u Pulu iz Trsta. Posao izgradnje i astronomska opažanja u tom periodu vrši prvi voditelj Franz Paugger. Velik rast obima i snage flote prate rast grada ali i zvjezdarnice.
Impressum