జేమ్స్ డీన్

Suomi فارسی Tiếng Việt Galego Magyar Nederlands Српски / Srpski Norsk (Bokmål) Українська Português Română Français Svenska Euskara Català 日本語 Español Slovenčina 中文 Dansk ไทย Čeština Deutsch Italiano Hrvatski Bahasa Melayu Ελληνικά हिन्दी English Русский 한국어 Eesti Polski العربية Türkçe עברית

జేమ్స్ డీన్
Wikipedia

జేమ్స్ బైరాన్ డీన్ (ఫిబ్రవరి 8, 1931 – సెప్టెంబర్ 30, 1955) అమెరికాకు చెందిన ఒక నటుడు మరియు ఒక సాంస్కృతిక చిహ్నం. ఆతను నటించినవాటిలోనే అత్యధిక ప్రబలమైన రెబెల్ వితౌట్ ఎ కాస్ అనే చిత్ర శీర్షిక మాదిరాగానే అతని జీవితం ఉండేది. ఆ చిత్రములో, జిం స్తార్క్ అనే యవ్వనంలో ఉన్న ఒక మనశ్శాంతి లేని లాస్ అన్జేలేస్ యువకుడు వేషం పోషించాడు. అతను పోషించిన మరో రెండు ప్రముఖ వేషాలు: ఈస్ట్ అఫ్ ఈడెన్ చిత్రములో ఒక ఒంటరివాడు వేషం మరియు జయంట్ చిత్రములో ఒక మండిపడే రైతు వేషం. డీన్ యొక్క కీర్తి మరియు ప్రఖ్యాత ఈ మూడు చిత్రాలు మీదే ఆధారపడింది. తార వేషంలో అతను నటించినవి ఈ మూడు చిత్రాలే. ఒక కార్ ప్రమాదంలో చిన్నతనంలోనే అతను మరణించడం మూలాన ఒక లెజెండ్ గా అతని కీర్తి స్థిరపడింది.
Impressum