Lykketoppen

中文 Deutsch Español English Svenska

Lykketoppen
Wikipedia

Lykketoppen er eit snødekt fjell på 765 moh som ligg sørvest på Bouvetøya. Det ligg 2 km aust for Norvegiaodden. Det vart først grovt kartlagd i 1898 av den tyske ekspedisjonen under Carl Chun. Det vart kartlagd på ny og namngjeven i desember 1927 av Den første Norvegia-ekspedisjonen under kaptein Harald Horntvedt.
Impressum