Rieslochfälle

Slovenčina Deutsch

Rieslochfälle
Wikipedia

Rieslochfälle jsou vodopády na německé straně Šumavy (Bavorský les). Nachází se přibližně dva kilometry severovýchodně od Bodenmaisu v soutěsce Riesloch na potoce Schwellbach. Soutěska vznikla hloubkovou erozí v rule, je v nadmořské výšce 780 – 920 m a má délku 1,6 km.
Impressum