Högklint och Nygårds

Deutsch Nederlands

Högklint och Nygårds
Wikipedia

Högklint och Nygårds var före 2015 en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Gotlands kommun. Småorten upphörde 2015 när området växte samman med bebyggelsen i Vibble.
Impressum