Paviken

Українська Deutsch English Nynorsk

Paviken
Wikipedia

Paviken är en insjö i Västergarns socken på västra Gotland. Sjön är även en del av naturreservatet Paviken. Sjön har en area på 0,272 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Västergarnsån. Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, mört och ruda fångats i sjön. Sjön har sitt främsta tillflöde genom Idån tidigare kallad Sudertingsån.
Impressum